🎉 JUST NU: 25% på allt ❤️

×

Prenumerationsvillkor

1. allmän

1.1 Autolikes.se tillhandahåller en abonnemangsbaserad onlinetjänst på autolikes.se. Genom att använda autolikes får du lyssnar på alla nya bilder på Instagram.

1.2 Dessa användarvillkor gäller för avtal mellan Autolikes.se och Användaren angående tjänsten.

1.3 Dessa villkor utgör tillsammans avtalet mellan användaren och Autolikes.se. För att komma åt tjänsten ska användaren läsa och godkänna avtalet.

1.4 Efter att avtalet har godkänts, skickar autolikes.se en bekräftelse på detta till den e-postadress som användaren lämnat vid den tidpunkt då användaren registrerade ett användarkonto enligt punkt 4 nedan.

2 Omfattning av tjänster

2.1 Tjänsten ger användaren tillgång till Autolikes.se-prenumerationer. Som en del av denna prenumeration har du rätt att posta upp till 40 inlägg inom den månatliga perioden och ta emot vår tjänst. Om du överskrider denna gräns på 40 inlägg kommer tjänsten automatiskt att pausas. Tjänsten kommer att återupptas i början av nästa prenumerationsperiod, där du återigen kommer att ha 40 inlägg tillgängliga. Det är möjligt att ta emot våra tjänster för mer än 40 inlägg under den månatliga perioden genom att köpa till extra prenumerationer. Två prenumerationer ger 80 inlägg per månad. Tre prenumerationer ger 120 inlägg per månad osv.

3 Tillgång till tjänsten

För att komma åt tjänsten ska användaren registrera ett användarkonto på webbshopen (se även punkt 4 nedan),

4 Registrering, användarnamn och lösenord

4.1 Ett användarkonto kan registreras på webbshopen.

4.2 Användaren ansvarar för att den inlämnade informationen är korrekt vid registreringstidpunkten. Vid registrering kan användaren endast lämna in uppgifter om sina egna betalkort och kreditkort.

4.3 Vid registrering ska användaren ange ett användarnamn och ett lösenord (nedan kallat inloggningsinformation). Användarens inloggningsinformation är personlig och får inte användas av andra. Användaren ska hålla inloggningsinformationen på ett säkert ställe, så andra kan inte få obehörig åtkomst till den. Användaren är ansvarig för all användning av hans eller hennes användarkonto när han nås via användarens inloggningsinformation.

4.4 Om användaren misstänker olaglig användning av användarens inloggningsinformation ska användaren omedelbart informera Autolikes.se och ändra sitt lösenord.

5 Avgifter och betalning

5.1 Avgifter för användning av Tjänsten skall betalas enligt den aktuella nuvarande prislistan, som kan nås på webbshopen.

5.2 Betalning för prenumerationen debiteras före varje månad

5.3 Användaren ska betala för abonnemanget via de betalningsmetoder som Autolikes.se erbjuder i webbshopen. Användaren är skyldig att underteckna de nödvändiga dokumenten och att ha tillräckliga medel tillgängliga för betalning på varje betalningsdatum på den valda betalningsmetoden.

6 Justeringar och ändringar

6.1 Autolikes.se förbehåller sig rätten att ändra avgiften och övriga villkor för Tjänsten. Användaren ska meddelas om ändringen senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådana ändringar har användaren rätt att avbryta prenumerationen som är effektiv dagen då ändringen träder i kraft. Om användaren inte avbryter prenumerationen innan ändringen träder i kraft anses detta vara acceptans av ändringen. Ändringar som uppenbarligen gynnar användaren träder i kraft omedelbart utan att ge användaren rätt att avbryta.

6.2 Om användaren annullerar på grund av denna punkt 6, då användaren betalat för en period efter abonnemangets slut, betalar autolikes.se det överskjutande beloppet inom trettio (30) dagar från abonnemangets slut. Information för användare om ändringar, samt återbetalningar

7 Avbeställningsrätt

Genom att ingå avtalet godkänner användaren att tjänsten levereras direkt och att innehållet i webbshopen omedelbart görs tillgänglig för användaren. Samtidigt håller användaren med om att ingen avbeställningsrätt gäller enligt konsumentavtalslagen avseende tjänsten och avtalet, när tjänsten har startat. Om användaren har ingått detta avtal och leveransen av tjänsten har startat, men användaren inte längre vill använda tjänsten eller vara bunden av avtalet, ska användaren säga upp avtalet i enlighet med punkt 8 nedan. Användaren kan inte avbryta genom att avbryta användningen av produkten utan att samtidigt ge autolikes.se ett tydligt meddelande om detta.

8 Avtal och upphävande av detta avtal

8.1 Prenumerationsavtal för Tjänsten gäller för en abonnemangsperiod på en (1) månad och förlängs automatiskt med en (1) månad i taget tills användaren eller Autolikes.se avbryter abonnemanget enligt dessa villkor. Vid avbokning avslutas prenumerationen vid slutet av den senast inbetalade perioden. Det finns således ingen återbetalning av betalda avgifter.

8.2 Om användaren vill avbryta avtalet under friperioden, stoppar aktören omedelbart effekten.

8.3 Utöver det ovanstående ska autolikes.se ha rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och göra tjänsten otillgänglig för användaren om: a) användarens betalning är försenad minst sju (7) dagar ( se punkt 6.7); (b) Användaren är insolvent eller det är rimligt skäl att anta att användaren kan bli insolvent (c) Olaglig användning av Tjänsten äger rum eller det finns rimlig anledning att anta att sådan olaglig användning äger rum

9 Tvister

Om användaren, oavsett anledning, är missnöjd med tjänsten, kan användaren naturligtvis kontakta autolikes.se för att lämna in ett klagomål. Initialt kommer parterna att försöka lösa tvister som kan uppstå på grund av avtalet genom ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan nå en överenskommelse, måste tvisten lösas av en svensk domstol och måste vara föremål för svensk lag. Användaren har som konsument rätt att avgöra tvisten av stadsdomstolen på den plats där användaren har jurisdiktion.

10 Kontaktuppgifter

Användaren kan kontakta autolikes.se at mail@autolikes.dk

Cookie och sekretesspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig, som används för att anpassa och förbättra innehållet och öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill ha din information samlad, bör du ta bort dina cookies och avstå från att använda webbplatsen ytterligare. Nedan utarbetar vi vilka uppgifter som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till det.

Småkakor

Webbplatsen använder “cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande enhet för att identifiera den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som ett virus.

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Dessutom kan du riskera att webbplatsen upphör att fungera korrekt, och att det kommer att finnas innehåll som du inte kan komma åt.

Personlig information

Allmän

Personlig information är någon form av information som i viss utsträckning kan spåras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och bearbetar en mängd olika typer av information. Detta sker till exempel vid normal tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltagar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent eller på annat sätt använder våra tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis och bearbetar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och ange informationen själv, kommer följande information också att behandlas: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Detta kommer normalt att kopplas till skapandet av inloggningsinformation eller med ett köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, skadas eller avslöjas för en person, missbrukas eller på annat sätt behandlas olagligt.

Ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa de annonser som troligtvis är relevanta för dig, för att registrera ditt köp och betalningar, och för att kunna leverera de tjänster du har begärt, till exempel att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att förbättra våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras för den tid som tillåts enligt lag, och vi tar bort den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och grunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när informationen raderas.

Delning av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och kanske klicka på, geografiskt läge, kön och ålderssegment etc. delas med tredje parter i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter i avsnittet “Cookies” ovan. Informationen används för att rikta annonser.

Dessutom använder vi flera tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa behandlar information endast på vår vägnar, och de får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Delning av personlig information, till exempel namn och e-post, etc. kommer bara att hända om du godkänner det. Vi använder endast dataprocessorer i EU eller i länder som kan skydda din information tillräckligt.

Insikt och klagomål

Du har rätt att bli informerad om vilken personlig information vi behandlar om dig. När som helst kan du göra invändningar mot användningen av informationen. Du kan också återkalla din accept av att ha information om dig som behandlas. Om informationen som behandlas om dig är fel har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Du kan kontakta oss om detta på: mail@autolikes.dk. Om du vill klaga på vår behandling av din personliga information har du också möjlighet att kontakta Dataskyddsstyrelsen.